Svenska Sällskapet för Biologisk Psykiatri

Svenska Sällskapet för Biologisk Psykiatri anordnar:

Vetenskaplig konferens om aktuell biologisk psykiatrisk forskning 7-8 september 2017, Uppsala Universitetshus


Svenska Sällskapet för Biologisk Psykiatri anordnar ett nationellt vetenskapligt möte vart tredje år. Målet för detta möte är att presentera aktuell nationell och internationell forskning inom biologisk psykiatri samt möjliggöra en plattform för kontakt mellan olika forskargrupper och mellan forskare och kliniker.
År 2017 hålls det nationella mötet den 7-8 september i Uppsalas anrika Universitetshus.

Har du inte hunnit betala årets medlemsavgift? Betala in det till vårt postgirokonto nr: 5 76 78-5 senast 1 september.

Medlemsavgift och konferensavgift betalas in till ovanstående konto senast 1 september.

Om sällskapet

Svenska Sällskapet för Biologisk Psykiatri (SSBP) är en sektion under Word Federation of Biological Psychiatry (WFSBP).
Den svenska sektionen, SSBP, har till uppgift:

- att stödja vetenskaplig utveckling inom biologisk psykiatri och stödja dess samverkan med övriga kunskapsområden.

- att utveckla och främja kunskapsutbyte och samarbete inom biologisk psykiatri både nationellt och internationellt

Svenska Sällskapet för Biologisk Psykiatri anordnar ett nationellt vetenskapligt möte vart tredje år. Målet för detta möte är att presentera aktuell nationell och internationell forskning inom biologisk psykiatri samt möjliggöra en plattform för kontakt mellan olika forskargrupper och mellan forskare och kliniker.

Är du inte medlem i Sällskapet än? Har du inte hunnit betala årets medlemsavgift? Betala in det till vårt postgirokonto nr: 5 76 78-5 senast den 1. Markera inbetalningen med ditt namn och maila sedan in dina kontaktuppgifter till oss på biolpsyk@gmail.com.

Nuvarande styrelse, vald på årsmötet 2014, består av:
Ordförande Mia Ramklint och sekreterare/kassör Carl Sellgren.

Kontaktuppgifter


Vill du ta kontakt med Sällskapet skickar du ett mejl till biolpsyk@gmail.com Frågor som rör vår konferens 2017 besvaras av vår konferensadministratör Sindy Yanez på samma mejl biolpsyk@gmail.com.

Hedersmedlemmar


Arvid Carlsson är farmakolog och professor emeritus vid Göteborgs universitet, mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2000. Arvid Carlssons forskningsrön kring dopamin har varit av central betydelse för utvecklingen av läkemedel vid Parkinsons sjukdom och schizofreni. Hans serotoninforskning möjliggjorde utvecklingen av det första SSRI-preparatet.

Erik Widerlöv, docent i psykiatri vid Uppsala Universitet som gjort stora insatser för föreningen i rollen som ordförande under större delen av 80-talet. Erik Widerlöv har varit psykiatrisk expert på Läkemedelsverket.

Elias Eriksson är farmakolog och professor vid Göteborgs Universitet. Hans forskning är särskilt inriktad på psykofarmakologi, psykiatrisk genetik och neuroendokrinologi.

Årsmöte 2017

Varmt välkomna till årets vetenskapliga konferens

Svenska Sällskapet för Biologisk Psykiatri är en ideell förening och konferensen genomförs utan vinstsyfte. År 2017 hålls det nationella mötet den 7-8 september i Uppsalas anrika Universitetshus, i sal XI.

Bindande anmälan för konferensen 2017 (externt formulär)

Konferensprogram 2017


Konferensavgiften betalas in i samband med anmälan till vårt postgirokonto: 5 76 78-5 senast den 1 september.
Anmälan är bindande.
Temat för 2017 års konferens är aktuell svensk psykiatrisk forskning. Forskare från våra svenska lärosäten kommer och presenterar sin forskning, skapar kontakter med och inspireras av varandra. Presentationerna kommer att var på engelska då vi har engelsktalande gäster.

Specialinbjudna gäster


Roy Perlis, professor på Harvard, vars kliniska forskning fokuserar på svårbehandlade och terapiresistenta förstämningssyndrom föreläser. Han arbetar med att hitta prediktorer för olika behandlingssvar liksom för att utveckla nya behandlingar. Roy Perlis talar om ”Patient - derived models of neurops ychiatric disease”

Elias Eriksson, professor vid Göteborgs universitet, och förra årsmötets invalda hedersmedlem. Elias är särskilt inbjuden och kommer att hålla en föreläsning om antidepressiva läkemedel, om de är effektiva, för vem och varför.

Erika Roman, docent vid Uppsala universitet och biologisk beroendeforskare har utifrån förra konferensen önskemål bjudits in för att tala om djurmodeller för beroendeforskning

Den gemensamma 3-rättersmiddagen kommer att äga rum på Borgen (Orphei Drängars Plats 1), ett stenkast från Universitetshuset.

Underhållning under middag

Per Wickström är sångare, kompositör och manusförfattare, och är verksam lika mycket på scen som bakom. Förutom att underhålla på föreningsmiddagar av den här kalibern, skriver han manus åt bland annat Petra Mede och till Melodifestivalen samt musikaler för den Uppsalabaserade teatergruppen Teater C.

Boende ordnar man själv, men ett trevligt boende alldeles
bredvid universitetsaulan är:

Akademi Hotellet, Övre Slottsgatan 5
Kontakta hotellchef:
helena.hammarberg@akademihotellet.se